Tarieven

Voor vragen over de tarieven, uw mondzorgrekening of uw zorgverzekering kunt u op deze pagina terecht. Uiteraard kunt u ons altijd telefonisch bereiken. Wij helpen u graag.

Klik op het onderwerp waarover u meer wilt weten

Vragen over uw factuur

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en zorg die u verdient. Het versturen van facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij daarom uitbesteed aan Infomedics. Voor vragen op het gebied van facturen verwijzen wij u dan ook door naar hun servicedesk, die u zowel telefonisch (via 036 - 20 31 900) voor €0,35 per gesprek) als via de mail (rekening@infomedics.nl)kunt bereiken.

Betalingsregeling

De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics.nl op rekeningnummer NL34ABNA0243240058  t.n.v. Infomedics Factoring B.V. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de servicedesk van Infomedics, telefonisch (via 036 - 20 31 900 voor €0,35 per gesprek) of via de mail (rekening@infomedics.nl). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Nota’s declareren

Het declareren van nota’s verloopt uitsluitend via Infomedics. Wij declareren niet meer rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Infomedics declareert de nota bij uw zorgverzekering, die vervolgens het deel waar u recht op heeft uitbetaalt aan Infomedics. Van Infomedics ontvangt u een factuur van het deel dat u zelf moet betalen. Deze factuur betaalt u rechtstreeks aan Infomedics.

Privacybescherming

Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf. Zij zijn op dit gebied gespecialiseerd en zij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Tarieven op uw zorgrekening

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Materiaal- en techniekkosten 2022

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij  bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in de mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij een overzicht samengesteld. Hierin zijn de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bekijk hier de tabel met prijzen.

Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal- en/of techniekkosten in rekening worden gebracht, krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.

Uw rekening online of op papier

Wilt u uw rekening online afhandelen? Dan hebben wij uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Infomedics gebruikt deze gegevens om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Ontvangt u uw rekening toch liever op papier? Dan kunt u dat op uw portaal zo instellen.

Wat uw verzekering precies vergoedt

Tegenwoordig kunnen wij zelfs al tijdens de behandeling voor u bekijken wat u wel of niet vergoed krijgt, zodat u exact weet wat u zelf dient te betalen na afloop.

Verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat u als patiënt het verschil moet betalen wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding. Let dus goed op de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.

Voor personen tot 18 jaar valt onze behandeling in de basisverzekering. Deze wordt dan ook voor 100% vergoedt.* Personen van 18 jaar en ouder kunnen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket dat u heeft afgesloten. Wilt u daar meer informatie over? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

*Orthodontische behandelingen bij personen tot 18 jaar worden niet uit de basisverzekering vergoed, maar uit de aanvullende verzekering van één van de ouders. 

 

Niet nagekomen afspraak ( no-show)

Conform landelijke richtlijnen brengen tandartsen en mondhygienisten voor een niet nagekomen afspraak kosten in rekening ( Declaratiecode is C90: niet nagekomen afspraak). Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw aanvullende zorgverzekering en moet u dus zelf betalen. Helaas worden wij ook met deze problemen geconfronteerd. Het komt geregeld voor dat patienten niet, of veel te laat op hun afspraak verschijnen. Dat is heel vervelend, er staat namelijk een team klaar, die in die tijd geen zorg kan verlenen. Dit is kostbare tijd die we graag aan iemand anders hadden willen besteden.

Verantwoordelijkheid van u als patient
Het is de verantwoordelijkheid van u als patient om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 1 werkdag van te voren te verplaatsen.
Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak na het maken een herinneringsmail en deze sturen wij een dag of 3 voor uw afspraak nogmaals. Aan de balie wordt op verzoek ook een afspraakkaart verstrekt. Het versturen van afspraak herinneringen is een extra service die wij u bieden. Het ontslaat u niet van uw eigen verantwoordelijkheid.

Kosteloos verplaatsen kan op werkdagen minimaal 24 uur van te voren.
Indien u uiterlijk 24 uur vooraf (werkdag) per telefoon of mailcontact opneemt kunt u een gemaakte afspraak gegarandeerd kosteloos wijzigen. Wij hebben dan namelijk voldoende tijd om de vrijgekomen tijd aan een andere patient te plannen. Is de tijd vooraf korter neem dan toch contact op. Wij kijken graag met u mee naar een oplossing en zullen indien mogelijk meewerken aan uw wensen. Afspraken voor de maandag kunt u op zondag via de mail afmelden.

Bent u acuut ziek geworden of is er een andere calamiteit waardoor u niet op de afspraak kan komen?
Bel dan zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk vroeg in de ochtend op de dag zelf, om dit door te geven.

Landelijke richtlijnen en praktijkregels
Natuurlijk gaan wij er van uit dat u niet opzettelijk niet komt opdagen. Toch kunnen , ongeacht de reden, conform landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygienisten de kosten in rekening worden gebracht. Een praktijk mag als maximum de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening brengen. Bij onze praktijk rekenen wij bij meer dan 2 keer 25,- euro in rekening, komt het daarna weer voor dan wordt er 50,- euro in rekening gebracht. Deze aanpak staat ook in onze huisregels vermeldt.

Voor een fijne samenwerking....
Maakt u een afspraak voor een controle of een behandeling bij onze praktijk?
- Noteer de afspraak direct in uw agenda:
- Weet u een datum of tijdstip niet helemaal zeker meer? bel ons dan z.s.m.:
- Heeft u geen herinnering ontvangen? Kijk dan eerst in de 'spam' of 'reclame' box van uw e-mail:
- Bij twijfel, neem dan altijd contact op. Voorkomen is voor alle betrokkenen beter dan een niet nagekomen
  afspraak:
- Zorg dat u 5 minuten van te voren aanwezig bent voor uw afspraak en meldt u aan bij onze receptie of via
  het aanmeldscherm in onze hal.