4 maart 2020

Maatregelen ivm Coronavirus


Maatregelen in verband met het Coronavirus

Vanwege het coronavirus in Nederland willen we duidelijkheid geven wat dit betekent voor uw bezoek aan onze praktijk.

Mondzorg Dogterom volgt de richtlijnen van het KNMT en RIVM. We houden deze nauwlettend in de gaten. Momenteel is onderstaande richtlijn geldend:

Te nemen voorzorgsmaatregelen:

Op dit moment hoeven mondzorgpraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen en is het volgen van de richtlijn Infectiepreventie voldoende

(omdat mondzorgpraktijken tijdens de behandeling al werken met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen).

Omdat het virus van mens op mens overdraagbaar is, is een goede handhygiëne de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht van micro-organismen te voorkomen:

Hoest en nies in een tissue of in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
Was je handen regelmatig


Als extra preventiemaatregel zullen we geen handen meer schudden bij binnenkomst en vertrek. Wij vragen uw begrip hiervoor.