29 november 2019

Home Instead Thuisservice en Mondzorg Dogterom

Ouderen zijn een vergeten groep wanneer het om goede mond- en tandheelkundige zorg gaat. Bij kwetsbare ouderen verdwijnt sluipenderwijs het vermogen om de mond goed te verzorgen en wordt het tandartsbezoek vaak overgeslagen Het is gebleken dat van meer dan 70 % van alle nieuwe verpleeghuisbewoners de mondhygiëne matig tot slecht is en eigenlijk behandeld zou moeten worden. Mantelzorgers en professionele begeleiders kennen de risico's van een slechte mondhygiëne vaak onvoldoende en kunnen handelingsverlegenheid ervaren aangaande de mondverzorging.
Herkenning van slechte mondhygiëne is van belang omdat daarmee tijdig problemen kunnen worden voorkomen. De Nederlandse Maatschappij te bevordering van Tandheelkunde ( KNMT) pleit voor betere samenwerking tussen verleners van zorg aan senioren en tandartsen.

Home Instead Thuisservice Zuid Hollandse eilanden begeleidt en ondersteunt senioren in de thuissituatie, juist wanneer het niet meer vanzelf gaat. Een deel van deze service bestaat uit maaltijdbegeleiding. Home Instead kan hierbij problemen constateren die door slechte mondverzorging worden veroorzaakt en hierop handelen.

Dat is de reden dan MondzorgDogterom het initiatief heeft genomen de medewerkers van Home Instead te trainen op aspecten van mondverzorging van senioren om daarmee tijdig problemen als slechte voeding, verwaarloos de gebitten en mogelijke ontstekingen in de mond vast te stellen waardoor complicaties als longontsteking en ondervoeding kunnen worden voorkomen.

Op 27 november werd de eerste cursus gegeven voor een tiental medewerkers en deze zal in de toekomt deel uit gaan maken van de standaardtraining.

Groot Goeree Overflakkee vr 29 nov 2019