Feedback (klachtenregeling)

Heeft u onverhoopt een klacht voor ons? Dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen zodat we dit samen kunnen bespreken. Ook wij kunnen namelijk veel leren van gegronde klachten. We zullen er alles aan doen om er samen uit te komen.

Klachtenregeling TIP

Mocht dit door bepaalde redenen niet lukken, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.

Klachtenregeling KNMT

Wanneer ook dit voor u geen bevredigende oplossing levert, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daar worden twee mogelijkheden geboden, namelijk bemiddeling of formele klachtbehandeling. Dit zal uiteindelijk resulteren in een uitspraak.

Laat het ons weten.