Tandje Meer

Kinderen een vertrouwd gevoel geven in een tandartspraktijk vinden wij erg belangrijk. Kinderen tot 6 jaar kunnen bij ons daarom het preventieprogramma Tandje Erbij volgen. Vanaf 6 jaar stromen de kinderen door naar het preventie programma Tandje Meer. En daar vertellen we je graag meer over. 

Preventieprogramma Tandje Meer

Tijdens dit programma wordt uw kind voorbereid om alleen een tandheelkundige behandeling te volgen. Natuurlijk is er ook tijdens dit programma aandacht voor de zelfzorg thuis. Daarnaast zijn wij als praktijk aangesloten bij Gewoon Gaaf! waarbij onze aandacht uitgaat naar alle kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Een vertrouwd gevoel

Zowel kinderen als ouders worden tijdens het bezoek voorgelicht over de verschillende aspecten van de mondgezondheid. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord! Ook controleren we bij ieder bezoek het gebit. Naast een sterk verbeterde mondgezondheid, blijkt dat kinderen door vroege gewenning ook minder angst voor de tandarts ontwikkelen.

Nooit meer bang voor de tandarts.