Sinusbodemelevatie (SBE)

Wanneer u een kies laat trekken, is de kans aanwezig dat de kaakbijholte uitzakt. Als gevolg daarvan vermindert de hoeveelheid bot tussen de top van de bovenkaak en deze holte. Onvoldoende houvast in dit gebied maakt het onmogelijk om een implantaat te plaatsen. Een sinusbodemelevatie verhelpt dit probleem.

Onvoldoende botruimte voor implantaten

We zien veel patiënten waarbij in de bovenkaak onvoldoende botruimte is voor implantaten. De neusbijholte ligt dan te dicht bij de wortels van de kleine en grote kiezen. Wanneer u kiezen verliest, is het namelijk mogelijk dat het lokale kaakbot zal slinken. Na ongeveer drie maanden is dit bot stabiel genoeg om röntgenfoto's te maken waarmee we kunnen zien hoeveel kaakbot er resteert.

Hoe werkt een sinusbodemelevatie?

Is er onvoldoende botruimte? Dan kiezen we voor een sinusbodemelevatie. Het doel van een sinusbodemelevatie is om voor meer bothoogte te zorgen, zodat het plaatsen van implantaten weer mogelijk wordt. We verhogen de bodem van de neusbijholte en brengen in de ontstane ruimte een mix van eigen bot en kunstbot aan. Zo kunnen de implantaten gewoon geplaatst worden. 

Bent u bloeddonor, dan is het na deze behandeling niet meer toegestaan om bloed te doneren. Voor verdere informatie verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw bloedbank

Een sinusbodemelevatie verhelpt het probleem.