Verdoven

Ziet u op tegen een bepaalde behandeling, zoals het boren? Dan kunt u de tandarts altijd om een verdoving vragen. Dit is voor ons geen enkel probleem! Het gebied rondom de tand of kies die wij gaan behandelen, zullen wij (lokaal) verdoven. 

Voorwaarden voor een verdoving

Voordat de tandarts u een verdoving geeft, is het belangrijk dat hij goed op de hoogte is van uw gezondheidssituaties en van uw medicijngebruik. Als er geen bezwaren zijn en als er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen, zal de tandarts het desbetreffende gebied verdoven.  

Een lokale verdoving

Bij de tanden en kiezen in de bovenkaak en bij de voortanden in de onderkaak kunnen wij lokaal verdoven. Dat wil zeggen: ter plaatse van de kies zelf. Vaak zijn één of twee injecties voldoende om het hele gebied gevoelloos te maken voor het boren en vullen.

Mondzorg Dogterom verdoven

Een verdoving bij kiezen in de onderkaak

Bij de kiezen in de onderkaak is het niet mogelijk om lokaal te verdoven doordat het kaakbot hier te dik is. Hierdoor kan de verdovingsvloeistof niet voldoende tot de zenuwtakjes van de kiezen doordringen. De verdovingsvloeistof wordt daarom aan het begin van de zenuwbaan meer achterin de mond ingespoten.

Daardoor voelt de helft van de onderkaak (aan de zijde waar de injectie is gegeven) doof aan. Dit geldt ook deels voor de wang, tong en lippen. Dit gevoel wordt vaak voorafgegaan door een tintelend gevoel. Over het algemeen duurt een verdoving twee tot drie uur.

Doet een verdoving pijn?

Het toedienen van de verdoving kan wat pijnlijk zijn; wees daarop voorbereid. Met name de prik in het gehemelte is soms erg gevoelig. Bij kleine kinderen bevelen we daarom aan om ze al vroeg vertrouwd te maken met boren onder verdoving. Op die manier zal uw kind veel minder pijn lijden en minder angst voor de tandarts ontwikkelen. Soms kan de tandarts ook zonder verdoving boren, zeker als het om een heel klein gaatje gaat. Overleg daarom altijd met ons wat het beste is op dat moment.

Behandelen onder narcose

Wanneer u enorm opziet tegen een bepaalde behandeling of wanneer u angst heeft, is het ook mogelijk om te behandelen onder narcose

Meer over behandelen onder narcose